Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je: INFRASAUNY s.r.o., IČO: 02047721, DIČ: CZ02047721 se sídlem Gutova 2403/42, Strašnice, 100 00 Praha 10, Spisová značka: C 214728 vedená u Městského soudu v Praze.

Účely zpracování
Vyřízení poptávky.
Ve výjimečných případech pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek.

Rozsah zpracovávaných údajů
    Jméno, Příjmení, Telefonní číslo, E-mailová adresa, IP adresa
   
Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu podle účelu zpracování.

Vaše práva
Můžete požádat o změnu údajů. Dále pak o vyřazení ze zasílání nabídek a informací. Můžeme Vaše data smazat na požádání ale u některých agend musíme některá data zachovat po dobu jakou nám předepisuje zákon, například u daňových dokladů 10 let.  

Odkazy
Tyto zásady vycházejí z následujících právních předpisů:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017